“Een theater van de zintuiglijkheid.”

Ontwrichtende poëzie die fascineert vanwege haar bedwelmend zinnelijk vermogen (De Standaard)