Bio

Annemarie Estor (1973) woonde lang in Nederlands Limburg, woont nu meestal in Antwerpen en soms in haar boomgaard in Arag´on. Het meest voelt zij zich thuis in de wereldwijde Republiek der Letteren. Haar dichtbundels werden meermaals bekroond en voor prijzen genomineerd. Hoewel zij wetenschappelijk onderzoek verwerkt in haar poëzie, is haar grondhouding anti-intellectualistisch: zij vermengt het rationele steeds met hallucinaties of dromen, in gedichten waarbinnen de beeldende en muzikale krachten de lezer moeten ontvoeren. Estor is lid van het internationale netwerk Odeuropa, van PEN Vlaanderen, van de Vlaamse Auteursvereniging, van de redactie van Streven Vrijplaats, en van de ietwat obscure Time Stealing Society.

CLICK HERE FOR INFO IN ENGLISH AND TRANSLATED EXCERPTS